Metoda výuky

Naše kurzy jsou vedené konverzační metodou s důrazem na praktické a smysluplné využití jazyka v běžném životě i v práci. Klient je od první hodiny zapojen do konverzace, mluví především on. 
 

Místo výuky – Praha a okolí

Na výuku docházíme k Vám – do firmy nebo domů. Vyučujeme zejména v Praze a okolí (Praha-západ, Praha-východ). V případě většího počtu po sobě následujících lekcí je možné domluvit i vzdálenější lokalitu.
 

Pro koho jsou kurzy určeny

Naše individuální hodiny i kurzy jsou určeny  pro dospělé v rámci celoživotního vzdělávání, středoškolské i vysokoškolské studenti a zejména pro výuku ve firmách.
 

Studijní úrovně

- Začátečníci a falešní začátečníci
- Středně pokročilý
- Pokročilý

Délka  kurzů

Délku  kurzů dojednáváme individuálně podle Vašich potřeb. Běžně doporučujeme blok deseti lekcí po devadesáti minutách.
 

Studijní plán

 Studijní plán je vypracován na základě individuálních požadavků, které jsou projednány s klienty před začátkem studijního bloku.
 

Počet lidí ve studijní skupině

Většina našich kurzů je určena pro jednotlivce ať už jde o soukromou nebo firemní výuku. V případě zájmu klienta doporučujeme studijní skupinky maximálně do počtu šesti osob.
 

Ceny a platba

Ceny lekcí závisí na náročnosti programu a délce výuky.
Pro orientaci uvádíme základní ceny:

STUDENTI – SŠ, VŠ
Skupinové lekce pro studenty - 90 minut:
     - 135.-Kč pro jednoho studenta, celkový počet studentů ve skupině – 4 a více
     - 180.- Kč pro jednoho studenta, celkový počet studentů ve skupině - 3
     - 270 .- Kč pro jednoho studenta, celkový počet studentů ve skupině – 2

Individuální lekce pro studenta - 60 minut:
     - 360.- Kč za individuální nalejvárnu

FIREMNÍ VÝUKA, NESTUDENTI
Skupinové nebo individuální lekce – 90 minut:
     - 750.- Kč pro jednotlivce nebo skupinu do tří klientů (ve skupině tří klientů platí každý 250.- Kč)

KONZULTACE PŘES SKYPE (studenti, nestudenti, firmy)
     - 200.- Kč za 60 minut

Platba na základě vystavené faktury, nejméně na měsíc dopředu.

Lekce je možné odvolat minimálně 24 hodin předem! Při pozdějším rušení výuky se lekce hradí v plné výši.