Výuka a konzultace přes Skype

Nabízíme individuální hodiny a konzultace angličtiny přes Skype  - ceny od 200 Kč za hodinu (60 minut).


Příprava na přijímací pohovor v angličtině 

Základní kurz – 6 lekce (3 x 90 minut)Kč 1 500.-
1.Příprava  životopisu,  jak efektivně prezentovat sám sebe
2.Vyladění životopisu  v  anglickém  jazyce,  jaké  otázky lze očekávat od budoucího zaměstnavatele
3.Dokonalá  prezentace,  bezchybná reakce na dotazy zaměstnavatele

Doplňující kurz- 4 lekce (2 x 90 minut)Kč 900.-
1.Co může firma nabídnout mně a moje požadavky na budoucího zaměstnavatele
2.Závěrečné shrnutí, slovníček pojmů a doladění přípravy

 

Klasické (konverzace, gramatika, slovní zásoba)

Klasická výuka jazyka zaměřená na konverzaci, rozšiřování slovní zásoby  a zvládnutí gramatiky.  Výuka  probíhá v blocích  po dobu deseti  týdnů a podle předem domluveného studijního plánu.  Vycházíme z britských učebnic pro dospělé, které doplňujeme aktuálními  materiály podle zájmů a přání klienta.

Konverzační

Konverzační kurzy jsou zaměřené na zvládnutí  konkrétních témat a osvojení slovní zásoby k danému okruhu.  Vycházíme z britských konverzačních učebnic, které doplňujeme aktuálními materiály. Postupujeme podle podle předem projednaného studijního plánu.  Doporučujeme blok  deseti studijních jednotek po devadesáti minutách.

Obchodní angličtina

Kurzy obchodní angličtiny jsou zaměřené na rozvoj komunikace v  klíčových složkách firemní praxe. Jedná se zejména o oblast produkce, prodeje  a financí. Zabýváme se rozvojem praktických dovedností, které jsou potřeba při vyjednávání, prezentacích a různých typech schůzí. Dále se potom věnujeme  teoretické oblasti struktury a řízení firmy, firemních financí, pracovních vztahů a interkulturní komunikace.  Jako u všech našich kurzů  vytváříme studijní plán na základě přání klienta.

Příprava na zkoušky (maturita, mezinárodní zkoušky)

Připravujeme středoškolské a vysokoškolské studenty na různé typy zkoušek. Výuka probíhá většinou v malých skupinkách maximálně do počtu šesti studentů.  Termím začátku kurzu je možné domluvit kdykoli během roku.  Doporučujeme blok deseti studijních jednotek po devadesáti minutách, který je možné  v případě potřeby navýšít o další. Obdobně probíhá i příprava dospělých na mezinárodní zkoušky typu FCE, CAE a podobných.

Speciální (individuálního zadání klienta)

Speciální kurzy jsou tvořeny zcela individuálně podle konkrétního zadání klienta. Může se jednat na příklad o přípravu na vstupní pohovor do mezinárodní firmy nebo na stáž či pracovní pobyt v zahraničí. Také je možné vytvořit hodiny angličtiny v návaznosti na hudbu, filmy nebo literaturu.